Madam Florian olarak, çevre politikamızın merkezinde sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar yer alır. Çevre sorumluluğu, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve her faaliyetimizde bu sorumluluğu taşımayı taahhüt ederiz. Üretimden paketlemeye, lojistikten atık yönetimine kadar tüm süreçlerimizi, çevreye en az zararı verecek şekilde düzenleriz.

Ürünlerimizi üretirken, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ve çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleriz. Kullandığımız malzemelerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparız. Sürdürülebilir malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmayı hedefleriz.

Ayrıca, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına özel bir önem veririz. Atıklarımızı etkin bir şekilde yöneterek ve mümkün olduğunca geri dönüştürerek, çevreye olan etkimizi azaltmayı hedefleriz. Ürünlerimizi tasarlarken, mümkün olduğunca az atık üreten tasarımları seçmeye çalışırız.

Müşterilerimize, ürünlerimizi kullanırken ve sonrasında çevreye zarar vermemeleri için bilgi ve destek sağlarız. Ürünlerimizin doğru şekilde kullanılması ve atılması konusunda bilgilendirme yaparız ve çevre dostu alternatifler sunarız.

Son olarak, tedarik zincirimizin tüm aşamalarında çevre dostu uygulamaları teşvik ederiz. Tedarikçilerimizden, çevreye saygı gösteren ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyen işletmeleri tercih ederiz. Bu şekilde, çevreye olan etkimizi sadece kendi işletmemizle sınırlı tutmayıp, tedarik zincirimizin tüm aşamalarını da kapsayan daha geniş bir etki alanı oluşturmayı hedefleriz.


Madam Florian olarak, çevreyi korumaya yönelik sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemekteyiz. İş süreçlerimizin her aşamasında çevreyi korumayı ve doğal kaynakları korumayı taahhüt ediyoruz.


 1. Çevre bilincini yaymak ve tüm çalışanlarımızda çevre dostu uygulamaları teşvik etmek.
 2. İş süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli iyileştirerek çevresel etkilerimizi en aza indirgemek.
 3. Sürdürülebilir malzemeler kullanarak ve atık azaltma stratejileri uygulayarak ürünlerimizi üretmek.
 4. Geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemeler kullanmayı teşvik etmek ve plastik kullanımını azaltmak.
 5. Enerji tüketimimizi minimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için stratejiler geliştirmek.
 6. Karbon ayak izimizi azaltmayı taahhüt etmek ve bunu başarmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak.
 7. Çevresel düzenlemelere ve yasalara tam uyum sağlamak.
 8. Tedarik zincirimizde çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek.
 9. Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesini ve geri dönüştürülmesini sağlamak.
 10. Doğal kaynakların korunmasını desteklemek ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek.
 11. İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle çevre dostu uygulamaları paylaşmak.
 12. Müşterilere, ürünlerimizin çevresel etkisi hakkında bilgi sağlamak ve çevre dostu alışveriş seçeneklerini teşvik etmek.
 13. Çevre koruma hedeflerimizi belirlemek, izlemek ve düzenli olarak raporlamak.
 14. Yenilenebilir, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerin kullanımını teşvik etmek.
 15. Çevre dostu teknolojiler ve süreçlerin kullanımını teşvik etmek.
 16. Çevresel konulara dikkat çeken projelere ve organizasyonlara destek vermek.
 17. Sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlemek ve çalışanlarımızın çevresel farkındalığını artırmak.
 18. Çevreye zararlı maddelerin kullanımını en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak.
 19. İş süreçlerimizin ve ürünlerimizin yaşam döngüsünü değerlendirerek, olası çevresel etkilerini en aza indirme yollarını araştırmak.
 20. Sürdürülebilirlik konusunda sektör lideri olmayı hedeflemek ve bu konuda sürekli gelişim için çabalıyoruz. Her zaman daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çözümler arıyoruz.